Program tábora

Tábor začíná v pondělí v 8.00 hodin - s sebou láhev na pití.

7.00 - 8.30 hod zajištěno hlídání dětí, neorganizovaný program
8.30 hod
zahájení
8.30 - 9.00 hod krátké hry
9.00 - 9.45 hod tématický program
9.45 - 10.00 hod ovocná svačina
10.00 - 12.00 hod velká dopolední hra
12.00 - 13.00 hod
oběd
13.00 - 14.00 hod klidové aktivity podle zájmu dítěte
14.00 - 14.15 hod odpolední svačina
14.15 - 16.00 hod velká odpolední hra
16.00 hod
zakončení
16.00 - 17.00 hod zajištěno hlídání dětí, neorganizovaný program